Miami (Ohio)

Joined: Season 10
Conference Titles: 0
Bowl Record: 0-0
Playoff Record: 0-0
National Titles: 0

Miami (Ohio) Players

Passing

Passing Completions

Rank Record Player Game Season
1 37 Oliver Rolon TOL vs MIAU 11
2 36 Kurtis Andrews MIAU vs OHIO 10
3 35 Kurtis Andrews MIAU vs FSU 10

Passing Attempts

Rank Record Player Game Season
1 59 Oliver Rolon TOL vs MIAU 11
2 55 Kurtis Andrews MIAU vs OHIO 10
3 50 Kurtis Andrews MIAU vs FSU 10

Passing Yards

Rank Record Player Game Season
1 518 Kurtis Andrews MIAU vs BALL 10
2 408 Kurtis Andrews MIAU vs FSU 10
3 388 Oliver Rolon TOL vs MIAU 11

Passing Touchdowns

Longest Passing Play

Rank Record Player Game Season
1 82 Kurtis Andrews MIAU vs BALL 10
2 75 Kurtis Andrews MIAU vs FSU 10
3 75 Kurtis Andrews NIU vs MIAU 10

Rushing

Rushing Attempts

Rank Record Player Game Season
1 23 Hector Avila MIAU vs BALL 10
2 22 Kurtis Andrews BGSU vs MIAU 10
3 21 Tolany Velez BGSU vs MIAU 10

Rushing Yards

Rank Record Player Game Season
1 145 Tolany Velez BGSU vs MIAU 10
2 120 Kurtis Andrews BGSU vs MIAU 10
3 117 Hector Avila MIAU vs BALL 10

Rushing Touchdowns

Rank Record Player Game Season
1 5 Kurtis Andrews BGSU vs MIAU 10
2 2 Tolany Velez TOL vs MIAU 11
3 1 Tolany Velez BGSU vs MIAU 10

Longest Rushing Play

Rank Record Player Game Season
1 33 Kurtis Andrews NIU vs MIAU 10
2 28 Tolany Velez BGSU vs MIAU 10
3 27 Kurtis Andrews BGSU vs MIAU 10

Broken tackles

20 yard rushing plays

Receiving

Receptions

Rank Record Player Game Season
1 11 Kohana Adok MIAU vs OHIO 10
2 10 Tolany Velez TOL vs MIAU 11
3 9 Kohana Adok BGSU vs MIAU 10

Receiving Yards

Rank Record Player Game Season
1 198 Brandon Reichle MIAU vs BALL 10
2 165 Kohana Adok MIAU vs FSU 10
3 110 Kohana Adok TOL vs MIAU 11

Receiving Touchdowns

Rank Record Player Game Season
1 2 Kohana Adok MIAU vs FSU 10
2 2 Brandon Reichle MIAU vs BALL 10
3 2 Kohana Adok MIAU vs BALL 10

Longest Receiving Play

Rank Record Player Game Season
1 82 Brandon Reichle MIAU vs BALL 10
2 75 Kohana Adok MIAU vs FSU 10
3 75 Brandon Reichle NIU vs MIAU 10

Pancakes

Rank Record Player Game Season
1 9 Brayton Allen MIAU vs BALL 10
2 4 Brayton Allen MIAU vs TOL 10
3 3 Titus Moore BGSU vs MIAU 10

Defensive

Tackles

Rank Record Player Game Season
1 13 Tyler Buchmann TOL vs MIAU 11
2 11 Brian Copher MIAU vs TOL 10
3 11 Titus Thompson BGSU vs MIAU 10

Tackles For Loss

Rank Record Player Game Season
1 4 TJ Smith MIAU vs FSU 10
2 4 Kenny Garrison TOL vs MIAU 11
3 3 Rudy Cartwright MIAU vs BALL 10

Defensive Sacks

Rank Record Player Game Season
1 2 TJ Smith MIAU vs FSU 10
2 2 Kenny Garrison TOL vs MIAU 11
3 1 Rudy Cartwright MIAU vs BALL 10

Passes Defended

Defensive Interceptions

Rank Record Player Game Season
1 1 Brian Copher NIU vs MIAU 10
2 1 Jack King MIAU vs BALL 10
3 1 Escobar Grant MIAU vs TOL 10

Yards Gained on Interceptions

Rank Record Player Game Season
1 12 Chris Brush TOL vs MIAU 11
2 8 Jack King MIAU vs BALL 10
3 4 Escobar Grant MIAU vs TOL 10

Fumble Recoveries

Rank Record Player Game Season
1 1 Curt Cowell MIAU vs TOL 10
2 1 Titus Thompson MIAU vs FSU 10

Forced Fumbles

Rank Record Player Game Season
1 1 Kyler Smith MIAU vs TOL 10
2 1 TJ Smith MIAU vs FSU 10
3 1 Tyler Buchmann TOL vs MIAU 11

Kicking

Field goals attempted

Rank Record Player Game Season
1 5 Grover Smith MIAU vs BALL 10
2 4 Grover Smith MIAU vs FSU 10
3 3 Grover Smith NIU vs MIAU 10

Field Goals Made

Rank Record Player Game Season
1 5 Grover Smith MIAU vs BALL 10
2 4 Grover Smith MIAU vs FSU 10
3 3 Grover Smith NIU vs MIAU 10

Longest field goal made

Rank Record Player Game Season
1 52 Grover Smith MIAU vs FSU 10
2 50 Grover Smith MIAU vs BALL 10
3 49 Grover Smith BGSU vs MIAU 10

Returns

Kick returns

Rank Record Player Game Season
1 7 Javon Bell MIAU vs FSU 10
2 6 Javon Bell MIAU vs TOL 10
3 6 Javon Bell MIAU vs OHIO 10

Kick return yards

Rank Record Player Game Season
1 192 Javon Bell MIAU vs FSU 10
2 177 Javon Bell MIAU vs TOL 10
3 176 Xavier Williams TOL vs MIAU 11

Longest kick return

Rank Record Player Game Season
1 55 Javon Bell BGSU vs MIAU 10
2 46 Javon Bell MIAU vs USC 10
3 40 Javon Bell MIAU vs TOL 10

Punt returns

Rank Record Player Game Season
1 7 Javon Bell MIAU vs BALL 10
2 4 Javon Bell MIAU vs TOL 10
3 4 Javon Bell BGSU vs MIAU 10

Punt return yards

Rank Record Player Game Season
1 64 Javon Bell MIAU vs BALL 10
2 47 Javon Bell MIAU vs FSU 10
3 32 Javon Bell BGSU vs MIAU 10

Punt return long

Rank Record Player Game Season
1 21 Javon Bell MIAU vs FSU 10
2 17 Javon Bell MIAU vs USC 10
3 14 Javon Bell MIAU vs BALL 10

Blunders

Interceptions Thrown

Times Sacked

Fumbles

Rank Record Player Game Season
1 1 Tolany Velez MIAU vs FSU 10
2 1 Oliver Rolon TOL vs MIAU 11

Drops

Rank Record Player Game Season
1 3 Bobga Ayaba TOL vs MIAU 11
2 3 Kevin Kretzer II TOL vs MIAU 11
3 1 Tolany Velez MIAU vs OHIO 10

Passing

Passing Completions

Rank Record Player Season
1 214 Kurtis Andrews 10
2 37 Oliver Rolon 11

Passing Attempts

Rank Record Player Season
1 306 Kurtis Andrews 10
2 59 Oliver Rolon 11

Passing Yards

Rank Record Player Season
1 2424 Kurtis Andrews 10
2 388 Oliver Rolon 11

Passing Touchdowns

Rank Record Player Season
1 14 Kurtis Andrews 10
2 1 Oliver Rolon 11

Rushing

Rushing Attempts

Rank Record Player Season
1 93 Kurtis Andrews 10
2 83 Tolany Velez 10
3 41 Hector Avila 10
4 19 Tolany Velez 11
5 5 Clayton Travis 10

Rushing Yards

Rank Record Player Season
1 361 Tolany Velez 10
2 287 Kurtis Andrews 10
3 152 Hector Avila 10
4 45 Tolany Velez 11
5 10 Clayton Travis 10

Rushing Touchdowns

Rank Record Player Season
1 6 Kurtis Andrews 10
2 3 Tolany Velez 10
3 3 Hector Avila 10
4 2 Tolany Velez 11

Broken tackles

Rank Record Player Season
1 16 Kurtis Andrews 10
2 8 Tolany Velez 10
3 3 Hector Avila 10
4 2 Tolany Velez 11

20 yard rushing plays

Rank Record Player Season
1 3 Kurtis Andrews 10
2 2 Tolany Velez 10

Receiving

Receptions

Rank Record Player Season
1 50 Kohana Adok 10
2 31 Blake Collins 10
3 30 Brayton Allen 10
4 27 Brandon Reichle 10
5 22 Tolany Velez 10

Receiving Yards

Rank Record Player Season
1 619 Kohana Adok 10
2 459 Brandon Reichle 10
3 373 Blake Collins 10
4 304 Titus Moore 10
5 265 Brayton Allen 10

Receiving Touchdowns

Rank Record Player Season
1 6 Kohana Adok 10
2 4 Brandon Reichle 10
3 3 Blake Collins 10
4 1 Tolany Velez 10
5 1 Kohana Adok 11

Pancakes

Rank Record Player Season
1 17 Brayton Allen 10
2 11 Titus Moore 10
3 3 Brayton Allen 11
4 3 Clayton Travis 10
5 2 Titus Moore 11

Defensive

Tackles

Rank Record Player Season
1 63 Titus Thompson 10
2 48 Brian Copher 10
3 45 Kyler Smith 10
4 38 TJ Smith 10
5 33 Bradley Davis 10

Tackles For Loss

Rank Record Player Season
1 14 TJ Smith 10
2 13 Titus Thompson 10
3 9 Curt Cowell 10
4 9 Robby Gonzalez 10
5 6 Brian Copher 10

Defensive Sacks

Rank Record Player Season
1 5 TJ Smith 10
2 2 Kenny Garrison 11
3 2 Curt Cowell 10
4 1 Erick Renton 10
5 1 Brian Copher 10

Passes Defended

Rank Record Player Season
1 4 Kyler Smith 10
2 4 Titus Thompson 10
3 2 Jayden Thompson 10
4 2 Jack King 10
5 2 Brian Copher 10

Defensive Interceptions

Rank Record Player Season
1 1 Jack King 10
2 1 Brian Copher 10
3 1 Chris Brush 11
4 1 Jayden Thompson 10
5 1 Escobar Grant 10

Yards Gained on Interceptions

Rank Record Player Season
1 12 Chris Brush 11
2 8 Jack King 10
3 4 Escobar Grant 10
4 -1 Brian Copher 10
5 -1 Jayden Thompson 10

Fumble Recoveries

Rank Record Player Season
1 1 Titus Thompson 10
2 1 Curt Cowell 10

Yards gained on fumble recoveries

Rank Record Player Season

Forced Fumbles

Rank Record Player Season
1 1 Kyler Smith 10
2 1 Tyler Buchmann 11
3 1 Jamarr Jones 11
4 1 TJ Smith 10
5 1 Brian Copher 10

Kicking

Field goals attempted

Rank Record Player Season
1 16 Grover Smith 10
2 1 Bob Hall 11

Field Goals Made

Rank Record Player Season
1 16 Grover Smith 10
2 1 Bob Hall 11

Returns

Kick returns

Rank Record Player Season
1 27 Javon Bell 10
2 7 Colin Rynne 10
3 6 Xavier Williams 11
4 1 Hector Avila 10
5 1 Titus Moore 10

Kick return yards

Rank Record Player Season
1 799 Javon Bell 10
2 196 Colin Rynne 10
3 176 Xavier Williams 11
4 7 Hector Avila 10
5 7 Titus Moore 10

Kick return touchdowns

Rank Record Player Season

Punt returns

Rank Record Player Season
1 24 Javon Bell 10
2 1 Chance Wilson 11

Punt return yards

Rank Record Player Season
1 236 Javon Bell 10
2 11 Chance Wilson 11

Punt return touchdowns

Rank Record Player Season

Blunders

Interceptions Thrown

Rank Record Player Season
1 7 Kurtis Andrews 10

Times Sacked

Rank Record Player Season
1 26 Kurtis Andrews 10
2 4 Oliver Rolon 11

Fumbles

Rank Record Player Season
1 1 Tolany Velez 10
2 1 Oliver Rolon 11

Drops

Rank Record Player Season
1 5 Kohana Adok 10
2 3 Brandon Reichle 10
3 3 Bobga Ayaba 11
4 3 Kevin Kretzer II 11
5 2 Titus Moore 10

Passing

Passing Completions

Rank Record Player
1 214 Kurtis Andrews
2 37 Oliver Rolon

Passing Attempts

Rank Record Player
1 306 Kurtis Andrews
2 59 Oliver Rolon

Passing Yards

Rank Record Player
1 2424 Kurtis Andrews
2 388 Oliver Rolon

Passing Touchdowns

Rank Record Player
1 14 Kurtis Andrews
2 1 Oliver Rolon

Rushing

Rushing Attempts

Rushing Yards

Rank Record Player
1 406 Tolany Velez
2 287 Kurtis Andrews
3 152 Hector Avila
4 10 Clayton Travis
5 -27 Oliver Rolon

Rushing Touchdowns

Rank Record Player
1 6 Kurtis Andrews
2 5 Tolany Velez
3 3 Hector Avila

Broken tackles

Rank Record Player
1 16 Kurtis Andrews
2 10 Tolany Velez
3 3 Hector Avila

20 yard rushing plays

Rank Record Player
1 3 Kurtis Andrews
2 2 Tolany Velez

Receiving

Receptions

Receiving Yards

Rank Record Player
1 729 Kohana Adok
2 459 Brandon Reichle
3 373 Blake Collins
4 308 Titus Moore
5 306 Brayton Allen

Receiving Touchdowns

Pancakes

Rank Record Player
1 20 Brayton Allen
2 13 Titus Moore
3 3 Clayton Travis
4 1 Hector Avila

Defensive

Tackles

Rank Record Player
1 63 Titus Thompson
2 48 Brian Copher
3 45 Kyler Smith
4 41 Bradley Davis
5 38 TJ Smith

Tackles For Loss

Defensive Sacks

Passes Defended

Defensive Interceptions

Yards Gained on Interceptions

Fumble Recoveries

Rank Record Player
1 1 Titus Thompson
2 1 Curt Cowell

Yards gained on fumble recoveries

Rank Record Player

Forced Fumbles

Kicking

Field goals attempted

Rank Record Player
1 16 Grover Smith
2 1 Bob Hall

Field Goals Made

Rank Record Player
1 16 Grover Smith
2 1 Bob Hall

Returns

Kick returns

Kick return yards

Rank Record Player
1 799 Javon Bell
2 196 Colin Rynne
3 176 Xavier Williams
4 7 Hector Avila
5 7 Titus Moore

Kick return touchdowns

Rank Record Player

Punt returns

Rank Record Player
1 24 Javon Bell
2 1 Chance Wilson

Punt return yards

Rank Record Player
1 236 Javon Bell
2 11 Chance Wilson

Punt return touchdowns

Rank Record Player

Blunders

Interceptions Thrown

Rank Record Player
1 7 Kurtis Andrews

Times Sacked

Rank Record Player
1 26 Kurtis Andrews
2 4 Oliver Rolon

Fumbles

Rank Record Player
1 1 Tolany Velez
2 1 Oliver Rolon

Drops

dee-frost

Join the CFSL. Create your legacy.

Get Started